Duševní hygiena v práci a umění mindfulness

Čím dál více firem se začíná věnovat psychice zaměstnanců a zaměřuje se na jejich vnitřní pohodu a duševní hygienu. Jedná se o firmy, které si uvědomují, že pro to, aby se lidé uvnitř firmy cítili dobře a bezpečně nestačí jen najmout Happiness Managera či si na nástěnku vypsat hodnoty, podle kterých se mají všichni ve firmě chovat. Je třeba jít dál a naučit zaměstnance pracovat se sebou, vlastními pocity, naučit se je zvládat a reagovat na ně.

Jana vás ve workshopu provede základy mindfulness, proč bychom se touto oblastí měli jako jedinci i jako firmy zabývat a procvičí s vámi základní techniky, které můžete začít praktikovat na sobě či u svých kolegů. 

Co si z worskhopu Jany odnesete?

Základní povědomí o duševní hygieně, a proč je důležitá

Základní povědomí o mindfulness, a proč je nejen trendy, ale hlavně funguje

Sdílení zkušeností s psychologem - proč a jak mi co funguje či nefunguje

Praktické zkušenosti mindfulness a relaxace

Kdy?

Čtvrtek, 11. 11. 2021
11:00 – 12:10

Psycholožka, psychoterapeutka, koučka, lektorka, zakladatelka Balance Centrum