Jak používat People analytics a Talent intelligence jako podpůrný důkaz při doporučování obchodních strategií pro C-suite

KornFerry odhaduje, že do roku 2030 bude na pracovním trhu chybět 85,2 kvalifikovaných pracovníků a způsobený globální nedostatek pracovních sil bude mít za následek ztrátu příjmu ve výši 8,42 bilionů dolarů – což je kombinované HDP Německa a Japonska.

Globální míra nezaměstnanosti nadále klesá. Podle Světové banky je míra nezaměstnanosti v procentech z celkové pracovní síly (ve výši 4,9 %) nejnižší v poslední dekádě. Díky technologiím, je k dispozici více údajů pro provádění obchodních rozhodnutí založených na důkazech a existuje více možnosti pro HR, které přispívají k lepšímu rozhodování napříč našimi podniky.Tato přednáška se zaměří na to, jak tuto schopnost vybudovat a jaké systémy, procesy, nástroje a schopnosti jsou zapotřebí.   

Co se dozvíte z Tobyho přednášky?

Co je Talent Intelligence a proč ho začlenit do vaší firmy.

Jak mohou Talent Intelligence nebo People Analytics pomoci vaší firmě dělat správná rozhodnutí.

Příběh o tom, jak Toby se svým týmem tvořili oddělení Talent Intelligence ve Philipsu a co to přineslo.

Event Hours(1)

  • Experience stage

    14.05 - 14.35

    Toby Culshaw

(UK) Global Head of Talent Intelligence & Executive Recruitment Research ve Philipsu