Jak transformovat firemní kultury abyste zvýšili výkonnost vaší společnosti?

Dlouhodobě úspěšné jsou pouze firmy, které se dokážou přizpůsobit změně. „Přizpůsobivost“ je a bude do budoucna alfa a omega úspěchu. Uspějí pouze ti nejodolnější. Transformace firemní kultury je toho nedílnou součástí. Jedná se o řízenou změnu chování zaměstnanců, ke které dochází pouze v případě, kdy se mění i samotné prostředí ve firmě. Jedná se soubor „měkkých“ a „tvrdých“ atributů, které je třeba detailně změřit a následně na základě definice cílové firemní kultury řízeně měnit. V rámci přednášky účastníci proniknou do metodiky ověřené a stovkách a tisících firem, prostřednictvím je možné firemní kulturu analyzovat. Nasdílíme si výstupy a výsledky konkrétní case study T-mobile/Slovak Telekom.

Co se z přednášky dozvíte?

Jako metodiku využít pro měření Firemní kultury

Jak konkrétně vypadali výstupy v T-Mobile/Slovak Telekomu

Jaké aktivity jsme udělali pro aktivaci změny

Kdy?

Čtvrtek, 11. 11. 2021
12:20 – 12:50

Head of Strategic HR Business Partnering at Slovak Telekom and T-Mobile at Slovak Telekom

CEO at Kogi CON