Jak vybudovat náborovou strategii pro vaši komunitu?

Přijďte se dozvědět více o organizování a podpoře IT akcí, meetupů, hackathonů, soutěží a dalších komunitních aktivit s cílem zlepšení náboru a budování značky zajímavého technologického zaměstnavatele.

V této přednášce povyprávím primárně o práci s IT komunitami a o cílené propagaci firmy jako zajímavého technologického zaměstnavatele.

O čem si budeme povídat?

Navazování kontaktů s externími IT komunitami a poskytování jim podpory

Získávání relevantních kontaktů na zajímavé lidi

Dlouhodobá práce s kontakty a udržování dlouhodobého vztahu s firmou i přestože pracují jinde

Organizace vlastních technologických akcí, hackathonů, soutěží

Angažování interních programátorů do komunitních aktivit

Organizace akcí v hiringově zajímavých lokalitách mimo ČR

Přímý nábor na IT akcích

Viditelnost na sociálních sítích, vedení blogu

Kdy?

Ve čtvrtek, 9. 11. 2017

ve vedlejším sálu

10:45 – 11:30