Jak použít neurovědy s umělou inteligencí v náboru

Produktová prezentace partnera konference.

Chcete předpovídat budoucí pracovní výkon kandidátů lépe a celkově zrychlit výběrové řízení? Chcete ve výběrovém řízení aplikovat nezaujatý přístup založený na objektivních datech?

Náborová rozhodnutí jsou jedny z nejdůležitějších rozhodnutí, která děláte. Společnosti však plýtvají spoustou peněz za použití mnoha výběrových nástrojů, aniž by věděly, jak dobře předpovídají budoucí pracovní úspěch kandidátů. Nedělejte stejnou chybu.

Přijďte na Liborovu přednášku, kde probereme, jak vám hry založené na neurovědách a umělá inteligence pozitivně transformovat nejenom vaše HR praktiky, ale i vaši společnost.

Co si z Liborovy přednášky odnesete?

jak předvídat pracovní výkon kandidátů lépe

jak výrazně zkrátit čas, který dnes věnujete výběru kandidátů

jak zvýšit rozmanitost zaměstnanců ve vaší společnosti

jak zlepšit zkušenost kandidátů s výběrovým řízením

a to vše on-line bez nutnosti osobního kontaktu

Kdy?

Čtvrtek, 11. 11. 2021
15:45 – 16:05