Myslíte si, že HR je zodpovědné za to, jak mají lidé svou práci rádi a jak se do ní zapojují? Pravda vás možná překvapí…

Pohled Jill na zapojení zaměstnanců do dění ve firmě je radikálně odlišný. Přestože angažovanost zaměstnanců ve většině firem pod HR spadá, Jill věří, že právě tyto jsou odsouzeny k neúspěchu, protože linioví manažeři, kteří na tuto oblast mají největší dopad, již pod HR nepatří. Řešení? Tradiční přístup musí být nahrazen novým a inovativním přístupem. Jill je autorkou bestselleru If Not You, Who? Cracking the Code of Employee Disengagement a přišla s osvědčenou strategií čtyř kroků, díky kterým dokážete zpět do firmy zapojit i vyhořelé kolegy bez jakéhokoli zájmu o dění ve firmě. To následně povede ke zvýšeným ziskům, spokojenosti zákazníků, produktivitě a udržení zaměstnanců.

Co se si z přednášky Jill odnesete?

Proč je tak důležité, aby byli zaměstnanci angažovaní.

Proč některé stávající strategie selhávají.

Osvědčenou čtyřkrokovou strategii pro práci s demotivovanými zaměstnanci.

Event Hours(1)

  • Innovation stage

    16.55 - 17.25

    Jill Christensen

(US) Employee Engagement Expert