Simple leadership jako efektivní způsob rozvoje leaderů

Pokud existuje univerzální přístup, jak získat lidi na svou stranu a efektivně je vést, je jím rozhodně transformační leadership. Nevýhodou tohoto přístupu je, že je vysoce komplexní a přitom trend posledních let je naučit lidi v pozicích leaderů fungovat co nejrychleji. A tak se pod mýma rukama zrodil Simple leadrship jako metodický rámec vycházející z mojí 12 leté praxe trenérky leadershipu. Jeho myšlenka je zaměřit se na 20% z transformačního leadershipu, které udělají 80% efekt.To umožní si za krátký čas osvojit klíčové prvky vedení lidí. Jaké prvky to jsou? Jaké z nich jsou vrozené a jaké lze rozvíjet? A jaké jsou dnes nejefektivnějí metody pro rozvoj leaderů v organizacích? Přijďte si poslechnout přdnášku kombinující poznatky z praxe i psychologie,

Hanka vede firmu Inspirata, která pomáhá k úspěchu malým a středním firmám skrze nastavení firemní kultury a rozvoj potenciálu zaměstnanců.Vystudovala psychologii a mediální studia na MU a má několik let zkušeností z manažerských pozic v oblasti HR, kde vedla týmy, nastavovala strategie a firemní kulturu. Kromě strategichých HR projektů a interim HR managementu se věnuje koučování a individuálním tréninkům leadershipu. Za více jak 12 letou praxi trenéky a koučky managementu měla možnost pracovat s top managementem v korpotátu, řediteli menších firem, majiteli IT firem a teamleadery v nejrůznějších oborech.Její tým nastavuje HR strategie v menších a středních firmách, které rychle rostou. Věnuje se problematice samořídících týmu z psychologického hlediska a optimlimalizaci firemní kutlury, aby naplno podporovala výkon i motivaci lidí a byla dlouhodobě udržitelná.

Kdy?

Čtvrtek, 20. 10. 2022
14:30 – 15:00

CEO Inspirata | Průvodkyně budováním úspěšných firem/týmů JAK? Koučink/trénink leaderů |strategické HR jako klíč k úspěchu | Certifikovaná koučka | psycholožka, lektorka a speaker