Smart tools & botifikace sourcingu

Poslední dobou se hodně mluví o smart technologiích a chatbotech, ale jaké jsou vlastně tyto nástroje v reálném životě?

Během této přednášky vám Ondřej představí věk chytrých strojů a chatbotů a jejich celkový vliv na oblast sourcingu. Vysvětlí pravdy a mýty a ukáže, na které nástroje a technologie se zaměřit.

Ondřej bude demonstrovat praktické příklady toho, kde mohou sourceři využít chytré technologie, zejména boty. Zjistěte od těch nejpovolanějších, proč se těchto nástrojů nemáte obávat, ale osvojit si je.

Co se naučíte

Porozumět pozici, kterou chytré technologie v sourcingu mají.

Pochopit, jak nechat boty pracovat pro vás.

Využít nové bot nástroje v sourcingu.

Kdy?

V úterý, 13. 11. 2018
9:00 – 9:40