Změny v ekosystému firem a nové trendy v HR a vzdělávání

„Svět už nikdy nebude jako dříve.“ Podobných novinových titulků jsme si na jaře a nejen na jaře užili dosyta, a i když podobnými tvrzeními média ve společnosti vyvolávala spíše neklid, v jednom měla pravdu. Svět se změnil. A my musíme s ním. To je hlavní poselství z posledních měsíců a dní. Budoucnost přitom zůstává nejistá a rychlost, s jakou se prostředí kolem nás vyvíjí, se nezmění, ba naopak – jen bude nadále nabírat na intenzitě.

Rok 2020 sice bude už navždy spojen s koronavirem, ale také s HR trendy, které urychlil, a pracovním trhem, který proměnil. Pandemie totiž (z)měnila celý ekosystém – to, jak firmy interně nahlížejí samy na sebe, jak pracují, pokud jsou remote, jak poznávají potřeby jednotlivce, jejich přístup k učení se i k práci samotné. Nastavené zrcadlo nám ukázalo, že to, co by nám dříve trvalo roky, dokážeme zvládnout během pár měsíců. Všude, nejen v HR.

Hozenou rukavici bychom měli ze země zvednout a i nadále v tomto tempu pokračovat. Přitom si osvojit nový soubor dovedností. Investovat čas i peníze do rekvalifikace zaměstnanců a tím pádem zvýšit odolnost celé společnosti, která se pak o dost lépe dokáže adaptovat na nové výzvy. Pracovní trh se posunul výrazně kupředu. A na nás teď je, abychom při restartu tento posun zužitkovali.

Co si z Dianiny přednášky odnesete?

Jakou roli hraje koncept práce na dálku v dnešních firmách. Aneb jak ve stavu remote dále pracovat

Proč je důležité se věnovat vzdělávání nejenom na úrovni zaměstnanců, ale i v rámci vedení společnosti. Aneb jaký je dnes úkol leaderů

Co mohou firmy dělat se zkracujícím se intervalem obměny potřebných schopností u zaměstnanců. Aneb jak sladit trendy s požadavky společnosti, jednotlivců i nároky trhu

Reskilling vs. upskilling. Aneb jak správně uchopit další vzdělávání, (sebe)rozvoj i navyšování kompetencí u zaměstnanců

Jak bude vypadat vzdělání v budoucnosti a jak se na to připravit

Kdy?

Čtvrtek, 11. 11. 2021
8:55 – 9:40

Řídící partnerka v Deloitte Czech Republic