Bill Boorman

🇨🇿 Bill je zakladatelem konferencí #Tru events a specializuje se hlavně na obory, jako je sociální integrace a infrastruktura, technologie v recruitingu, náborový marketing nebo digitální média. Zároveň působí jako žádaný řečník.

V roce 2013 se jeho #Tru events konaly víc než 100x v celkem 65 zemích. Dnes už tyto konference probíhají v podstatě každý týden. Jen díky nim se Bill seznámil už s 2 500 recruitery z celého světa, kteří ho udržují v obraze, pokud jde o novinky z oblasti HR a potřebných technologií.

Jako porotce britského ocenění #CandE navíc neustále sleduje změny na pracovním trhu. Pravidelně píše příspěvky pro svůj blog zaměřený právě na recruiting a každý měsíc připravuje white papery. V roce 2014 také vydal svou první knihu The Cult of Work.

Bill je v HR komunitě oblíbeným řečníkem a také fanouškem naší konference, na Summitu se představil již dvakrát a letos také vedl EVOLVE! Masterclass v Brně.

––––––––––––––––––––––––––––

🇬🇧 Bill is the founder of the #Tru events conferences and specializes mainly in fields such as social integration and infrastructure, technology in recruiting, recruitment marketing, and digital media. He also serves as a sought-after speaker. In 2013, his #Tru events were held over 100 times in a total of 65 countries. Today, these conferences take place practically every week. Thanks to them, Bill has already connected with 2,500 recruiters from around the world, who keep him informed about the latest developments in the field of HR and necessary technologies.

As a judge for the British #CandE awards, he continuously monitors changes in the job market. He regularly writes posts for his blog focusing on recruiting and prepares white papers every month. In 2014, he also published his first book, „The Cult of Work.“ Bill is a popular speaker in the HR community and a fan of our conference. He has already presented at the Summit twice and this year he also led the EVOLVE! Masterclass in Brno.

Webová stránka

www.billboorman.com