Ilona Štorová

Ilona je absolventkou andragogiky na Univerzitě Palackého v Olomouci. Dlouhodobě působí v oblasti vzdělávání dospělých a projektového managementu. Působí jako předsedkyně Age Management z.s., věnuje se přednáškové, lektorské i publikační činnosti. Zabývá se novými metodami a nástroji v oblasti personální práce s ohledem na věk a životní fáze člověka. Je prezidentkou České asociace age managementu.

Webová stránka

www.agemanagement.cz