Jan Tomíšek

Ochrana osobních údajů, software, outsourcing, cloudové služby a kybernetická bezpečnost. To jsou témata, která jsou Janu Tomíškovi vlastní. V České republice byl jedním z prvních, kteří se věnovali problematice GDPR.

Během své kariéry se podílel například na 2 významných implementacích cloudových služeb ve finančním sektoru nebo na jednom z největších projektů outsourcingu IT infrastruktury a aplikací v České republice.

Jan se může pochlubit titulem Talent roku, který získal před 2 lety v prestižní soutěži o nejlepšího právníka České republiky. Kromě práce v advokátní kanceláři ROWAN LEGAL ho najdete také na Ústavu práva a technologií Právnické fakulty Masarykovy univerzity, kde pokračuje v doktorském studiu.

Webová stránka