Kasia Tang

🇨🇿 Kasia pracovala jako zprostředkovatelka v firmách různých velikostí a odvětví, rychle však zjistila, že její opravdová vášeň spočívá v učení. Společně s Karolinou Latus založila Kasia Super Source Me se zaměřením na poskytování workshopů zaměřených na zprostředkování.

Kasia také sdílí své znalosti prostřednictvím blogování na kasiatang.com. S diplomem v lingvistice a silným zájmem o kulturní studia se k zprostředkování přistupuje z méně technického a více lidmi zaměřeného pohledu. Společně s Karolinou Latus napsala knihu Recruiter Workbook, samoučebný materiál o získávání talentů. Navíc aktivně participuje na platformách a komunitách, včetně Polské otevřené komunity pro nábor, kterou založila na adrese www.supersource.me.

 

––––––––––––––––––––––––––––

🇬🇧 Kasia has worked as a sourcer in companies of various sizes and in different industries, quickly discovering her passion really lies in teaching. Together with Karolina Latus, Kasia co-founded Super Source Me, focusing on providing sourcing workshops.

Kasia also shares her knowledge through blogging at kasiatang.com. With a degree in linguistics and an interest in culture studies, she looks at sourcing from a less technical and more people-centric perspective. Together with Karolina Latus, she wrote the Recruiter Workbook, a self-learning book on talent sourcing. She also enjoys being engaged in communities, including the Polish Recruitment Open Community which she founded – www.supersource.me

 

Webová stránka

https://supersource.me/