Lucie Spáčilová

🇨🇿 Lucie se v roce 2004 rozhodla, že založením pobočky Performia v Česku přivede do oblasti výběru a hodnocení zaměstnanců zdravý rozum a funkční know-how a pomůže tak českým firmám, jejich šéfům a personalistům, aby se jim díky správnému týmu dařilo naplňovat jejich sny a cíle. Od té doby pomohla s náborem více než 600 firmám u nás a pravidelně své zkušenosti předává na konferencích, workshopech a odborných seminářích, časopisech a ve vlastním podcastu O lidech.

🇬🇧 Lucie decided in 2004 to establish a branch of Performia in the Czech Republic, aiming to bring common sense and functional know-how to the field of employee selection and assessment. This move would help Czech companies, their executives, and HR professionals succeed in fulfilling their dreams and goals through the right teams. Since then, she has assisted over 600 companies in our country with their recruitment needs. Regularly, she shares her experiences at conferences, workshops, and professional seminars, as well as through publications like magazines and her own podcast called „O lidech“ (About People).

Webová stránka

https://www.performia.cz/