Lukáš Bakoš

🇨🇿 Lukáš je absolventem psychologie na Univerzitě Komenského v Bratislavě a managementu na UBC Sydney v Austrálii. Od roku 2009 je výkonným ředitelem společnosti Maxman Consultants, svobodné firmy, kde si lidé navzájem nastavují platy a společnost funguje na nehierarchických principech dospělých organizací. Rozvojové programy pro manažery a jejich týmy vedl v Evropě i Asii.

Ve volném čase se věnuje neziskovým projektům zaměřeným na zlepšování školství, pomoc a podporu pedagogů a učí budoucí pracovní psychology a pedagogy na Univerzitě Komenského.

––––––––––––––––––––––––––––

🇬🇧 Lukas is a graduate in psychology from Comenius University in Bratislava and management from UBC Sydney in Australia. Since 2009, he has been the CEO of Maxman Consultants, an independent company where people set their own salaries, and the company operates on non-hierarchical principles of adult organizations. He has led development programs for managers and their teams in both Europe and Asia. In his free time, he dedicates himself to non-profit projects focused on improving education, providing support to educators, and teaching future occupational psychologists and pedagogues at Comenius University.

Webová stránka

www.maxman-consultants.com