• Košík je zatím prázdný.
  • Košík je zatím prázdný.

Matěj Matolín

🇨🇿 Matěj je zakladatel kreativního náborového studia Aplayerz, kde propojuje recruitmet, technologie a marketing. Vždy se snažil přinést do náboru nové pohledy, myšlenky a technické vychytávky. V kariéře vedl nábor a HR v automotive, v technologických firmách i ve startupech. Působil nejen v Česku, ale několik let v Belgii a ve Francii a vedl náborové projekty v USA a v Latinské Americe.

Matěj je spoluautorem podcastu Nelidské zdroje a pravidelně vystupuje na konferencích a přispívá do médií.

––––––––––––––––––––––––––––

🇬🇧 Matěj is the founder of the creative recruitment studio Aplayerz, where he combines recruitment, technology, and marketing. He has always strived to bring new perspectives, ideas, and technical innovations to the field of recruitment. Throughout his career, he has led recruitment and HR efforts in the automotive industry, technology companies, and startups. He has worked not only in the Czech Republic but also spent several years in Belgium and France, leading recruitment projects in the United States and Latin America.

Matěj is a co-author of the podcast „Nelidské zdroje“ (Inhuman Resources) and regularly speaks at conferences and contributes to media outlets.

Webová stránka

https://www.aplayerz.io