• Košík je zatím prázdný.
  • Košík je zatím prázdný.

Oliver Jakubík

🇨🇿 Oliver už během studia na vysoké škole začal pracovat jako prodejce a obchodní manažer. Později zastával vrcholové obchodní a manažerské pozice, kde úspěšně vedl strategické a obchodní týmy až do 120 zaměstnanců. 

Od roku 2008 v rámci vlastní konzultační společnosti pomáhá firmám, manažerům a podnikatelům v oblasti osobního rozvoje a rozvoje značky zaměstnavatele.

Jako trenér již vedl firemní školení, zážitkové workshopy a veřejné přednášky pro více než 6000 účastníků, s celkovým průměrným hodnocením spokojenosti více než 95 %. Oliver věří, že úspěšná přednáška, školení či workshop je kombinací přátelské atmosféry, atraktivního obsahu a schopnosti dát účastníkům konkrétní odpověď na otázku  „Jaký má být zítra můj první krok ke změně?”

HR manažeři a employer branding specialisté dnes mají za úkol vytvářet atraktivní komunikační poselství za krátký čas a s minimálními finančními náklady. Oliver proto na EVOLVE! Summitu představí nejlepší aplikace a nástroje pro jednoduchou a zároveň profesionální tvorbu vizuálních materiálů. Pokud vás tedy zajímá, jak tvořit atraktivní podobu interní a externí HR komunikace, nenechte si tuto přednášku ujít.

––––––––––––––––––––––––––––

🇬🇧 Oliver started working as a salesperson and business manager during his studies at the university. Later, he held senior business and managerial positions where he successfully led strategic and sales teams of up to 120 employees.

Since 2008, through his own consulting company, he has been assisting companies, managers, and entrepreneurs in personal development and employer brand development.

As a trainer, he has conducted corporate training, experiential workshops, and public lectures for over 6,000 participants, with an overall average satisfaction rating of over 95%. Oliver believes that a successful lecture, training, or workshop is a combination of a friendly atmosphere, compelling content, and the ability to provide participants with a concrete answer to the question, „What should be my first step towards change tomorrow?“

HR managers and employer branding specialists today have the task of creating attractive communication messages in a short time and with minimal financial costs. Therefore, at the EVOLVE! Summit, Oliver will present the best applications and tools for easy and professional creation of visual materials. If you are interested in creating an attractive form of internal and external HR communication, do not miss this lecture.

Webová stránka

https://www.oliverjakubik.sk