Šimon Štefal

🇨🇿 Šimon je psycholog a akreditovaný mentor, člen EMCC a také zakladatel a jeden z majitelů tyrkysové společnosti Mindset Mentors.

Věnuje se mezilidské komunikaci, rozvoji týmů, lidí a (učících se) organizací a také rád a často mluví o nastavení mysli a mentálních modelech. Díky svým mnohaletým zkušenostem a vášni pro aplikovanou psychologii dokáže poskytnout hluboké vhledy do nejrůznějších situací – od komunikace a emoční inteligenci přes skupinovou dynamiku, principy seberozvoje až po práci se zpětnou vazbou, konflikty, mentálními modely a mindsetem.

Jeho posláním je pomáhat lidem překonávat překážky v komunikaci a (spolu) vytvářet prostředí pro konstruktivní spolupráci. Tak, aby spolu lidé komunikovali sebevědoměji, jasněji a s respektem vůči sobě navzájem.