Keynote – Vzděláním z ekonomiky montoven do ekonomiky mozkoven

Poslední roky čteme novinové články o tom, jak se jako ekonomika postavená na levné pracovní síle pro montovny pokoušíme o přechod na ekonomiku mozků zaměřující se na firmy s vyšší přidanou hodnotou. Je lehké si toto předsevzetí vytvořit, ale obtížné ho naplnit. Souvisí totiž nejen s nastavením celého vzdělávacího systému, dostupností pracovní síly, otevřenosti specialistům ze zahraničí, ale také s vytvořením vhodného prostředí pro nové typy firem. Jak se nám tato cesta daří a jak můžeme jako zaměstnavatelé k celému procesu přispět? Přijďte si poslechnout prezentaci Danuše Nerudové, ekonomky a bývalé rektorky Mendelovy univerzity v Brně.

 

Co si z jejího povídání odnesete:
  • zda nám hrozí, že české ekonomice dojde kvalifikovaná pracovní síla
  • jak můžeme z pozice zaměstnavatelů přispět ke vzdělávání odborníků
  • s jakými úskalími se budeme muset na cestě jako firmy vypořádat

Kdy?

Čtvrtek, 20. 10. 2022
08:55 – 09:40

Ekonomka, profesorka a emeritní rektorka Mendelovy univerzity v Brně