Jiří Jambor

Jiří Jambor je zapálený do novinek ze světa obchodu a lidských zdrojů. Fascinují ho data, která dokážou najít příčiny problému a predikovat jeho další vývoj. I proto v současné době pracuje pro společnost Aon, která se zabývá právě strategickou prací s HR daty a měřením zaměstnanecké spokojenosti.

Na své pozici Jiří pracuje s největší globální databází názorů zaměstnanců. Klientům pomáhá se získáváním zpětné vazby a jejím využívání jako strategického nástroje k dosažení dobrých a dlouhodobě udržitelných obchodních výsledků.

Jiří má dlouholeté zkušenosti také ze společnosti Recruitment Academy, kde bylo jeho hlavním úkolem propojování klasického obchodu a social sellingu. Je zároveň spoluautorem blogu “Social Selling po česku”, který propojuje oblast obchodu, marketingu a HR.

Webová stránka

www.socialsellingpocesku.cz