Matej Šucha

Tématu behaviorální ekonomie se Matej Šucha začal věnovat už během studií na University of Copenhagen v dánské Kodani a na ETH Zürich ve Švýcarsku. Po ukončení školy několik let získával zkušenosti v korporátním světě, konkrétně ve Vienna Insurance Group ve Vídni.

Roku 2015 se rozhodl postavit na vlastní nohy a založil konzultační firmu MiNDWORX. Klientům pomáhá využívat behaviorální poznatky v oblasti zákaznické psychologie. Zabývá se změnami chování zákazníků, přesvědčovacími metodami v komunikaci nebo HR.

Kromě toho založil neziskovou platformu Slovak Behavioral Economics Network. Jejím cílem je přinášet poznatky behaviorální ekonomie do slovenského veřejného i soukromého sektoru. Matej je také častým řečníkem na konferencích a učí i na Univerzitě Komenského v Bratislavě.

Webová stránka

www.mindworx.net

Všechny přednášky od Matej Šucha

Jak proniknout do podvědomí vašich kandidátů (aneb když do HR vstoupí věda)
14. 11. 2018 10.55–11.35
Rozhodnutí poslat životopis v reakci na vaši pracovní nabídku, nastoupit do vaší firmy nebo v ní setrvat, se do značné míry odehrávají podvědomě. Proto je nesmírně důležité porozumět tomu, co řídí lidské podvědomí a rozhodování. Odpovědi na tyto otázky přináší světový trend na pomezí psychologie a ekonomie, který se v posledních měsících šíří napříč HR trhem – behaviorální ekonomie.