Michal Borovian

Michal pracuje v agentuře PRIA od roku 2014. Zde se dlouhodobě zaměřuje na vedení strategických workshopů a následnou tvorbu komunikačních strategií. Michal rád hledá odpovědi na otázky – Jaké problémy skutečně trápí vaši firmu? Na co slyší vaši zaměstnanci? Jakou řečí k nim promlouvat? A co vám konkrétně pomůže v naplňování vašich strategických cílů? V současnosti se věnuje HR projektům, a to především interní komunikaci například pro společnost Kovárna VIVA – Spolu silnější nebo GRENER ASSISTEC – Vyrobeno Vámi!

Webová stránka

www.pria.cz